Οργάνωση φακέλου αδειοδότησης / γνωστοποίησης υγειονομικών επιχειρήσεων

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, αναφορικά με την αδειοδότηση / γνωστοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων.

Στο πακέτο αυτό συμπεριλαμβάνονται επιστημονικές συμβουλές για την υγειονομική καταλληλότητα της υπό αδειοδότηση / γνωστοποίηση εγκατάστασης, προτάσεις διαμόρφωσης των χώρων προς τον επιχειρηματία, που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αλλά και τις δικές του αποτυπωμένες σε γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) για να επιλέξει την καταλληλότερη, εκπόνηση κάτοψης των εγκαταστάσεων με απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και του βασικού εξοπλισμού, εκπόνηση διαγραμμάτων ροής καθώς επίσης και ακριβή τεχνική περιγραφή της παραγωγικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη μνεία σε όλα τα παραγωγικά στάδια, στη δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.

Επιπλέον η εταιρία μας, στα πλαίσια της αδειοδότησης / γνωστοποίησης, αναλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση της επιχείρησης τροφίμων, τη μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος HACCP ή τη συγκρότηση των έξι (6) φακέλων – αρχείων, που προβλέπονται από τον ΕΦΕΤ [α) Φάκελος προμηθευτών, β) Φάκελος θερμοκρασιών, γ) Φάκελος καθαρισμού-απολύμανσης, δ) Φάκελος νερού, ε) Φάκελος απεντόμωσης – μυοκτονίας, στ) Φάκελος προσωπικού].

Το επιστημονικό προσωπικό της FOOD EXPERTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ OEκαι οι συνεργάτες της συγκροτούμε μία πλήρη ομάδα απαρτιζόμενη από Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Τεχνολόγους Τροφίμων, Υγειονολόγους, Μηχανικούς και έμπειρους τεχνικούς, που αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε τη διαδικασία της γνωστοποίησης ή / και της αίτησης για την έγκριση κάθε επιχείρησης τροφίμων.  

Σύμβουλοι Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

FOOD EXPERTS

Μια εταιρία πολυεπίπεδης δραστηριότητας στη Βιομηχανία Τροφίμων, με δεκαετή εμπειρία στο χώρο, που παρέχει υπηρεσίες στην Ασφάλεια των Τροφίμων, τόσο σε μελετητικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Food Experts

Αλέκου Παναγούλη 28, 14231 Νέα Ιωνία, Αθήνα

Τελευταία νέα

Newsletter

Εγγραφείτε για άμεση ενημέρωση

© Copyright 2017 Food Experts Σύμβουλοι Ασφάλειας Τροφίμων. Ανάπτυξη εφαρμογής & φιλοξενία IMPRESSI.