Επιθεώρηση - Εξωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων τροφίμων (2nd party audit)

Η επιθεώρηση μιας επιχείρησης τροφίμων από έναν εξωτερικό φορέα αποτελεί εργαλείο για τη βελτίωση της διαχείρισης των τροφίμων, της παραγωγικής διαδικασίας καθώς επίσης και της εφαρμογής του εκάστοτε Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ).

Η εταιρία μας “FOOD EXPERTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.” αναλαμβάνει την επιθεώρηση – εξωτερικό έλεγχο (2nd Party Audit) της επιχείρησής σας, με σκοπό την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και την βελτίωσή της όσον αφορά:

  • Στα προαπαιτούμενα προγράμματα.
  • Στις υλικοτεχνικές υποδομές της επιχείρησης, με βάση τις νομοθετικές απαιτήσεις αλλά και την ασφάλεια και υγιεινή του παραγόμενου προϊόντος.
  • Στην παραγωγική διαδικασία και την οργάνωσή της.
  • Στο μηχανολογικό εξοπλισμό.
  • Στο προσωπικό και τις συνθήκες υγιεινής του.
  • Στην πληρότητα και ορθότητα του σχεδίου Ανάλυσης Κινδύνων-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (ΑΚΚΣΕ-HACCP) καθώς και στην εφαρμογή του ΣΔΑΤ.
  • Στη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, προκειμένου να αποφεύγεται η επιβολή προστίμων ή παρατηρήσεων από τις ελεγκτικές αρχές.
  • Στην καλύτερη προετοιμασία για την πιστοποίηση του ΣΔΑΤ που εφαρμόζεται.

Τα αποτελέσματα της εξωτερικής επιθεώρησης, η αξιολόγηση των ελλείψεων, καθώς και οι προτεινόμενες από το επιστημονικό μας προσωπικό διορθωτικές ενέργειες καταγράφονται σε Έγγραφο Αναφοράς (Check List), το οποίο παραδίδεται στη Διεύθυνση της επιχείρησης που επιθεωρήθηκε.

Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης και απαίτησης του πελάτη μας και σε συνεργαζόμενους με εκείνον προμηθευτές, που επιθυμεί να ελέγξει.

Σύμβουλοι Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

FOOD EXPERTS

Μια εταιρία πολυεπίπεδης δραστηριότητας στη Βιομηχανία Τροφίμων, με δεκαετή εμπειρία στο χώρο, που παρέχει υπηρεσίες στην Ασφάλεια των Τροφίμων, τόσο σε μελετητικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Food Experts

Αλέκου Παναγούλη 28, 14231 Νέα Ιωνία, Αθήνα

Τελευταία νέα

Newsletter

Εγγραφείτε για άμεση ενημέρωση

© Copyright 2017 Food Experts Σύμβουλοι Ασφάλειας Τροφίμων. Ανάπτυξη εφαρμογής & φιλοξενία IMPRESSI.